ราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

ราคา ups
ราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

APC รายละเอียด ราคา ประกัน
   500VA APC BE500R-AS  1PC * 17 (LCD)* 300 w. 1,900 2Y
   500VA APC BR500CI-AS  1PC * 17 (LCD)* 300 w. 2,100 2Y
   500VA APC BK500EI  1PC * 17 (LCD) * 1Port Modem * 300 w. 2,800 2Y
   550VA APC BR550GI  1PC * 17 (LCD) * 1Port Modem * 330 w. 4,450 3Y
   650VA APC BX650CI-AS  1PC * 17 (LCD)* 390 w. 3,200 2Y
   650VA APC BK650AS  – 3,400 2Y
   800VA APC BX800CI-AS  6PC * 1 USB * 17 (LCD)* 480 w. 4,350 2Y
   1100VA APC BX1100CI-AS  3PC * 17 (LCD)* 660 w. 5,400 2Y
   1500VA APC BR1500GI  10PC * 17 (LCD)* 865 w. 12,500 3Y
   1500VA APC SUA1500I  8PC * 17 (LED) * 980 w. 19,900 3Y
   2200VA APC SUA2200I  8PC * 17 (LED) * 1980 w. 31,000 3Y
ACP รายละเอียด ราคา ประกัน
   1000VA ACP  1PC * 17 (LED) * 400 w. 1,490 2Y
ETECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   900VA ETECH ‘By Zircon’  4PC * 17 (LCD)* 450 w. 1,720 2Y
   1100VA ETECH ‘By Zircon’  4PC * 17 (LCD) * 490 w. 1,990 2Y
SYSTEM รายละเอียด ราคา ประกัน
   850VA SYSTEM Light  1PC * 17 (LCD) * 300 w. 1,380 2Y
   1000VA SYSTEM Light  1PC * 17 (LCD) * 400 w. 1,570 2Y
   800VA SYSTEM  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 300 w. 1,500 2Y
   850VA SYSTEM  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 400 w. * Stabilizer 1,620 2Y
   1000VA SYSTEM  2PC * 17 (LCD) * 500 w .* Stabilizer 1,780 2Y
LINE THAI รายละเอียด ราคา ประกัน
   650VA LINE THAI  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 300 w. * Stabilizer 1,470 2Y
   850VA LINE THAI  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 400 w. * Stabilizer 1,600 2Y
   1000VA LINE THAI  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 400 w. * Stabilizer 1,750 2Y
   1000VA LINE THAI 2 Batterry  2PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 500 w. * Stabilizer 3,300 2Y
TIGER รายละเอียด ราคา ประกัน
   500VA TIGER  2PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * Stabilizer 2,480 2Y
   700VA TIGER  2PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 300 w. * Stabilizer 2,890 2Y
   1000VA TIGER  3PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 500 w. * Stabilizer 6,290 2Y
BATTERY for UPS รายละเอียด ราคา ประกัน
   Batt. 5.4Ah, 12V ETECH ‘By Zircon’  12V. 5.4 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่ 470 1Y
   Batt. 5.5Ah, 12V  12 V. 5.5 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่ 490 1Y
   Batt. 7.2Ah, 12V  12 V. 7.2 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่ 570 1Y
   Batt. 7.8Ah, 12V ETECH ‘By Zircon’  12 V. 7.8 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่ 560 1Y
   Batt. 9.0Ah, 12V ETECH ‘By Zircon’  12V. 9.0 Ah * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่ 690 1Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.