อัพเดทราคาเครื่องสำรองไฟ เดือนสิงหาคม 2555


อัพเดทราคาเครื่องสำรองไฟ  โดยเป็นราคาล่าสุดประจำเดือนสิงหาคม 2555 โดยอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

ราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาโดยประมาณการ เมื่อคณไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็เป็นได้ ครับ กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

APC รายละเอียด ราคา ประกัน
   500VA APC BE500R-AS  1PC * 17 (LCD)* 300 w. 1,670 2Y
   500VA APC BR500CI-AS  1PC * 17 (LCD)* 300 w. 1,990 2Y
   500VA APC BK500EI  1PC * 17 (LCD) * 1Port Modem * 300 w. 2,640 2Y
   650VA APC BX650CI-AS  1PC * 17 (LCD)* 390 w. 3,130 2Y
   1100VA APC BX1100CI  3PC * 17 (LCD)* 660 w. 4,990 2Y
   1500VA APC SUA1500I  8PC * 17 (LED) * 980 w. 19,900 3Y
SYSTEM รายละเอียด ราคา ประกัน
   850VA SYSTEM LIGHT (มอก.1291/2545)  1PC * 17 (LCD) * 300 w. 1,380 2Y
   1000VA SYSTEM LIGHT (มอก.1291/2545)  1PC * 17 (LCD) * 400 w. 1,570 2Y
   800VA SYSTEM (มอก.1291/2545)  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 300 w. 1,500 2Y
   850VA SYSTEM (มอก.1291/2545)  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 400 w. * Stabilizer 1,620 2Y
   1000VA SYSTEM (มอก.1291/2545)  2PC * 17 (LCD) * 500 w .* Stabilizer 1,780 2Y
LINE THAI รายละเอียด ราคา ประกัน
   650VA LINE THAI (มอก.1291/2545)  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 300 w. * Stabilizer 1,470 2Y
   850VA LINE THAI (มอก.1291/2545)  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 400 w. * Stabilizer 1,600 2Y
   1000VA LINE THAI (มอก.1291/2545)  1PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 400 w. * Stabilizer 1,750 2Y
   1000VA LINE THAI (มอก.1291/2545) 2 Batterry  2PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 500 w. * Stabilizer * พลาสติก 3,300 2Y
TIGER รายละเอียด ราคา ประกัน
   500VA TIGER (มอก.1291/2545)  2PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * Stabilizer * Noload Shutdown 2,480 2Y
   700VA TIGER (มอก.1291/2545)  2PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 300 w. * Stabilizer * Noload Shutdown 2,890 2Y
   1000VA TIGER (มอก.1291/2545)  3PC * 17 (LCD) * 1Print * 1Port Modem * 500 w. * Stabilizer * Noload Shutdown 6,290 2Y
BATTERY for UPS รายละเอียด ราคา ประกัน
   Batt. 5.0Ah, 12V  12V.5.0Ah/20Hr 470 1Y
   Batt. 7.0Ah, 12V  12V.7.0Ah~20HRS 570 1Y
   Batt. 5.4Ah, 12V eTech  12V. 5.4 AH * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่ 470 1Y
   Batt. 7.8Ah, 12V eTech  12 V. 7.8 AH 560 1Y
   Batt. 9.0Ah, 12V eTech  12V. 9AH 740 1Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.