ราคา Aircard & MiFi 3G อัพเดต 9 มีนาคม 2556

ราคาแอร์การ์ด
ราคา Aircard & MiFi 3G อัพเดต 9 มีนาคม 2556

AIRCARD 3G (7.2 Mbps.) รายละเอียด ราคา ประกัน
   3G 7.2 AIRCARD ZTE (MF190) 850/2100 + SIM  USB 2.0 * 3G : TRUE/DTAC * 7.2 Mbps. * Free SIM 980 1Y
   3G 7.2 AIRCARD AIS (E303) +SIM (3G TOT) Free Internet 100Mb:1M  USB2.0 * 3G : 900/2100 * EDGE, GPRS, GSM * Free SIM 990 1Y
   AIRCARD 3G ‘TRUE’ (E303) +SIM (TRUE H)  USB 2.0 * 3G : 850/2100 * EDGE, GPRS, GSM * Free Sim 990 1Y
AIRCARD 3G (21.6 Mbps.) รายละเอียด ราคา ประกัน
   3G 21.6 AIRCARD ZTE (MF667) 850/2100 + SIM  USB 2.0 * 3G : TRUE/DTAC * 21.6 Mbps. * Free SIM 1,290 1Y
   3G 21.6 AIRCARD ZTE (MF668, Black) Tri-band +SIM  USB 2.0 * 3G : AIS/DTAC/TRUE * 21.6 Mbps. * Free SIM 1,690 1Y
MIFI 3G รายละเอียด ราคา ประกัน
   MiFi 14.4 ZTE (MF 51) 850/2100 +SIM  USB 2.0 * 3G : TRUE/DTAC * 14.4 Mbps / 5.76 Mbps * Free SIM 1,990 1Y
        MiFi 21.6 AIS (E5331) +SIM 3G Double Surf / Free Internet 500MB : 1Month  – 2,390 1Y
   MiFi 21.6 ZTE (MF 60) 850/2100 +SIM  USB 2.0 * 3G : TRUE/DTAC * 21.6 Mbps / 5.76 Mbps * Free SIM 2,670 1Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.