วิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์คืออะไร? แนวข้อสอบเป็นแบบไหน?


วันนี้หน้าแฟนเพจของมานาคอมพิวเตอร์  มีน้องคนหนึ่งเขียนมาถามว่า “วิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ อยากทราบว่า มันเกี่ยวกับไรบ้างอะคะ?” ไหนๆ เว็บของเราก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว ผมก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบครับ

วิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เป็นการทดสอบหนึ่งที่นักเรียนอาจจะได้พบเมื่อทำการเลือกเข้าสอบสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยจะมีบางคณะที่อาจจะต้องมีการสอบวิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT:ไอที)

โดยการสอบวิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ทราบได้ว่า นักเรียนคนใดมีความสามารถที่จะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จบ้าง ซึ่งแบบทดสอบวัดความถนัดเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดสมรรถภาพในการเรียนรู้ของบุคคล ช่วยให้ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ นั่นคือคนที่มีความถนัดด้านใดก็จะมีแนวโน้ที่จะสามารถเรียนรู้หรือทำงานด้านนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพ

โดยเรื่องที่ใช้สอบตรง วิชาความถนัดทางคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 10 เรื่อง ดังนี้

–  Hardware
–  Software (Application)
–  OS
–  Network/Security
–  Database
–  Web Technology
–  Problem Solving
–  Computer Programming
–  Data Structure and Algorithm
–  IT News/Ethics

และแนวข้อสอบของการสอบวิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับ

 

ที่มา : http://forums.it.kmitl.ac.th/index.php?topic=1351.0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.