จะอธิบายเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรดี?

เคยเจอคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ถามเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ไหมครับ? ผมเคยครับ และ รู้สึกว่าตอบยากด้วย เลยคิดหาวิธีการตอบที่น่าจะอธิบายได้ง่ายๆ หน่อย เห็นระบบน้ำประปา เลยคิดจะอธิบายแบบนี้ครับ ผมขอเล่าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับ

prapa

เริ่มจากนายสถานีประปาหมู่บ้าน (CPU) ได้รับคำสั่งจากทางจังหวัด (การ input จากผุ้ใช้งาน ) ให้ดูแลระบบการประปาของหมุ่บ้าน A (นามสมมุติจ้ะ)

นายสถานี (CPU) ก็ต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ทุกส่วนในหมู่บ้านได้น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและด้วยความรวดเร็ว (การประมวลผล)

เมือคิดได้แล้ว สถานีจ่ายน้ำประปา+เครื่องผลิตน้ำประปา(เมนบอร์ด )ก็จะทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะในหมุ่บ้าน (Harddisk) มาใช้

โดยใช้เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพ แรงและท่อใหญ่ (Ram) มาที่สถานีเพื่อทำการผลิตน้ำประปา และส่งออกไปยังหมู่บ้าน (การ output ข้อมูลไปสู่ผู้ใช้งาน) เพื่อการส่งน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส่วนทัศนียภาพของสถานีและหมู่บ้าน (Monitor และ VGA card ) ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหมู่บ้านครับ อยากได้เป็นหมู่บ้านดีเด่นก็ต้องตกแต่งกันหน่อย

แล้วการ Overclock ล่ะ ก็คงเป็นกรณีที่ทางจังหวัดเร่งให้นายสถานีทำการผลิตน้ำประปาอย่างหนักตลอดวันตลอดคืน จนนายสถานีเริ่มสับสนและทำงานไม่ไหว (Hang และ Error)

มายเหตุ 1

***ถ้านายสถานีโง่ ก็ทำให้ระบบการประปาหมู่บ้านช้า ทางจังหวัดก็จะมาด่า ( Cpu ความเร็วต่ำ)
***ถ้านายสถานีฉลาด แต่อุปกรณ์ประปาไม่ดี ก็ทำให้การส่งน้ำช้ากว่าที่ควรจะเป็น (Cpu ความเร็วสูง เมนบอร์ด แรม ไม่ดี)
***ดังนั้นต้องมีนายสถานีฉลาด อุปกรณ์ดี ท่อส่งน้ำใหญ่ ระบบจะดี จังหวัดจะชมเชย

หมายเหตุ 2

*** พวก Core 2 Duo ก็คือมีนายสถานีประปาทั้งหมด 2 คนครับ (ช่วยกันคิด) ส่วน Quad core ก็มี 4 คน (รวดเร็ว แต่เปลืองงบประมาณจังหวัด)

ขำขำนะครับ อย่าคิดมาก

2 thoughts on “จะอธิบายเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรดี?

  1. ไม่รูเรื่องเลยอะไรไม่รู้ 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.