Léon Foucault คือใคร พร้อมประวัติ+ผลงานของ Léon Foucault

leon-foucault_0
Léon Foucault อาจจะเป็นชื่อที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก แต่วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้ ว่าเขาเป็นใคร มีประวัติและผลงานอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ

Léon Foucault คือใคร?

เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงจากการที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ทดลองและพิสูจน์ได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้เป็นครั้งแรก อีกทั้งเป็นผู้ประดิษฐ์ไจโรสโคป (Gyroscope) ซึ่งวันที่ 18 กันยายนปีนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด 194 ปีของเขาครับ

ประวัติของ Léon Foucault

Léon Foucault มีชื่อเต็มว่า Jean Bernard Léon Foucault (ชื่อภาษาไทยอ่านว่า ฌอง โบนาปาต์ เลอง ฟูโกลต์) เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1819 ที่ปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (France) บิดามีอาชีพเป็นพ่อค้าขายหนังสือ ในวัยเด็ก Foucault เป็นเด็กขี้โรค การมีสายตาข้างหนึ่งสั้น และสายตาอีกข้างหนึ่งยาวทำให้อ่านหนังสือไม่สนุก เขาจึงไม่ชอบไปโรงเรียน และให้แม่สอนที่บ้าน โดยเขาตั้งใจจะเรียนเป็นแพทย์ แต่เขาชอบทำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากกว่า จึงหันมาสนใจฟิสิกส์แทน และเพื่อเป็นการหารายได้เสริม เขาจึงเขียนบทความวิทยาศาสตร์เผยแพร่ส่งในหนังสือพิมพ์ โดยได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของบุคคลต่างๆ ในวงการวิชาการยุคนั้น

ในช่วงบั้นปลาย เขาได้ล้มป่วยด้วยโรค multiple oclerosis (อัมพาตและสั่นกระตุก) และเสียชีวิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1868 ที่ปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (France) มีอายุได้ 49 ปี

ผลงานของ Léon Foucault

เป็นผู้ที่ทดลองและพิสูจน์ได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้เป็นครั้งแรก โดยในปี ค.ศ.1851 เขาได้พิสูจน์ถึงเหตุการณ์โลกหมุนรอบตัวเอง ที่หอดูดาวในกรุงปารีส โดย Foucault ได้แขวนลูกตุ้มที่มีมวล 28 กิโลกรัม ด้วยลวดเหล็กที่ยาว 67 เมตร จากเพดานของ Pantheon ในกรุงปารีส และทุกคนก็ได้ประจักษ์ว่า ระนาบการแกว่งของลูกตุ้มเบี่ยงเบนไป เมื่อเวลาผ่านไป และเขาก็ได้แสดงให้เห็นว่า อัตราการเบี่ยงเบนของระนาบแกว่งขึ้นกับตำแหน่งของละติจูดที่ลูกตุ้มอยู่ เช่น ถ้าเป็นที่ขั้วโลก ระนาบการแกว่งจะหมุนไปได้ครบรอบในทุก 24 ชั่วโมง แต่เมื่อลูกตุ้มอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร อัตราการเบี่ยงเบนของระนาบก็จะเร็ว เป็นต้น

220px-Gyroscope_precession

ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเขาคือ ได้ประดิษฐ์และตั้งชื่อ ไจโรสโคป (gyroscope) ขึ้นเพื่อใช้เรียกล้อ ที่ติดตั้งในวงแหวนหมุนได้ นั่นคือชุดวงแหวนที่ยอมให้ล้อหมุนโดยอิสระในทิศทางใดๆ ก็ได้ และในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1850 เขาได้ทำการทดลองอย่างหนึ่ง โดยใช้โรเตอร์ และแสดงว่าล้อที่หมุนอยู่นั้นยังคงทิศทางเดิมของมันในอากาศ โดยไม่ขึ้นกับการหมุนของโลก

นอกจากนี้เขามีผลงานที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • ในปี ค.ศ.1850 เขาได้ช่วย Armand Fizeau วัดความเร็วแสงได้เท่ากับ 298,000 กิโลเมตร/วินาที ซึ่งแตกต่างจากค่าปัจจุบันเพียง 0.6% เท่านั้น
  • เขาค้นพบอีกว่า แสงเคลื่อนที่ในน้ำได้ช้ากว่าในอากาศ การทดลองของ Foucault จึงสนับสนุนความคิดที่ว่าแสงเป็นคลื่นมิใช่เป็นอนุภาค เพราะถ้าแสงเป็นอนุภาค ความเร็วของแสงในน้ำจะสูงกว่าความเร็วแสงในอากาศ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.