ราคา Power Supply อัพเดต 8 มีนาคม 2556

ราคา power supply
ราคา Power Supply อัพเดต 8 มีนาคม 2556

PS Mini รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS Mini 400W (No SATA) DTECH (PW033)  400 w. * Fan 8 cm. * IDE 410 1Y
   PS Mini 450W DTECH (PW053)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 470 1Y
   PS Mini 500W GTECH (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS Mini 500W OKER (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 350 1Y
PS CoolerMaster รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 550W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,790 3Y
   PS (FULL) 600W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 3,350 3Y
PS DTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W (No SATA) DTECH (PW027)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW029)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW030) (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 325 1Y
   PS 550W DTECH (PW032) (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 365 1Y
   PS 650W DTECH (PW036) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 480 1Y
   PS (FULL) 450W DTECH (PW042) (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 3Y
   PS (FULL) 500W DTECH (PW044) (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 630 3Y
   PS (FULL) 550W DTECH (PW045) (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 730 3Y
PS GTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W GTECH  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 550W GTECH (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 600W GTECH (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 370 1Y
   PS 680W GTECH (Box/Cable)  680 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
PS GVIEW รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 500W. GVIEW Titanium (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 1,200 3Y
PS ITSONAS รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 590W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  590 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 1Y
   PS 620W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 620 1Y
   PS (FULL) 400W ITSONAS Rock (Box/Cable)  400 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 760 2Y
   PS (FULL) 450W ITSONAS Rock (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 910 2Y
   PS (FULL) 500W ITSONAS Rock (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,080 2Y
PS KAT รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W KAT  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 290 1Y
   PS 650W KAT (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 650 1Y
PS Newtron รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W Newtron  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 265 1Y
PS Microtek รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W Microtek (Box/Cable)  480 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 500W Microtek (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 290 1Y
   PS 520W Microtek (Box/Cable) Black  520 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 580W Microtek (Box/Cable) Black  580 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable) Black  650 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 360 1Y
PS OKER รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W OKER (Box/Cable)  480 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 340 1Y
   PS 550W OKER (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 400 1Y
   PS 650W OKER (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
   PS 750W OKER (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 580 1Y
PS RAIDMAX รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 530W RAIDMAX (Box/Cable)  530 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,470 3Y
   PS (FULL) 630W RAIDMAX (Box/Cable)  630 w. * Fan 12 cm. * SATA 1,680 3Y
   PS (FULL) 730W RAIDMAX (Box/Cable)  730 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,980 3Y
   PS (FULL) 1000W RAIDMAX (Box/Cable)  1000 w. * Fan 13 cm. * IDE * SATA 3,900 3Y
PS Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 520W Tsunami Extreme (Box/Cable)  520 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 320 1Y
        PS 580W Tsunami Extreme  – 290 90D
   PS 580W Tsunami Extreme (Box/Cable)  580 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 370 1Y
   PS 620W Tsunami Extreme (Box/Cable)  620 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 410 1Y
   PS 520W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  520 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 670 1Y
   PS 580W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  580 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 720 1Y
   PS 620W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  620 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 770 1Y
PS ACBEL by Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W ACBEL (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 960 5Y
   PS (FULL) 550W ACBEL (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,740 5Y
PS Full Watt (80Plus) รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 650W ACBEL (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,610 LT
   PS (FULL) 550W ITSONAS Winner (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,190 3Y
   PS (FULL) 650W ITSONAS Winner (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,750 3Y
   PS (FULL) 750W ITSONAS Winner (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,950 3Y
   PS (FULL) 550W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,520 3Y
   PS (FULL) 650W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,740 3Y
   PS (FULL) 750W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,280 3Y
   PS (FULL) 500W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  500 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,510 5Y
   PS (FULL) 600W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  600 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,710 5Y
   PS (FULL) 700W RAIDMAX RX (Box/Cable)  700 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,010 5Y
        PS (FULL) 500W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  – 1,750 2Y
        PS (FULL) 600W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  – 2,020 2Y
   PS (FULL) 500W AeroCool Strike X (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 600W AeroCool Strike X (Box/Cable)  600 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,390 3Y
   PS (FULL) 800W. AeroCool Strike X (Box/Cable)  800 w. * Fan 14 cm. * 8SATA * 80 PLUS SILVER 3,540 3Y
   PS (FULL) 650W CoolerMaster GX (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,090 5Y
   PS (FULL) 750W CoolerMaster GX (Box/Cable)  750 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,590 5Y
        PS (FULL) 720W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  – 4,400 5Y
   PS (FULL) 750W Seasonic M12II (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,250 3Y
   PS (FULL) 850W Seasonic M12II (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,990 3Y
   PS (FULL) 650W Seasonic X-Series (Box/Cable)  650w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,400 5Y
   PS (FULL) 750W Seasonic X-Series (Box/Cable)  750w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,900 5Y
   PS (FULL) 850W Seasonic X-Series (Box/Cable)  850w. * Fan 12 cm. * 8IDE * 8SATA * 80 PLUS Gold 5,900 5Y
   PS (FULL) 1250W Seasonic X-Series (Box/Cable)  1250 w. * Fan 12 cm. * 8IDE * 11SATA * 80 PLUS Glod 8,900 5Y
   PS (FULL) 860W Seasonic Platinum (Box/Cable)  860 w. * Fan 12 cm. * 8IDE * 11SATA * 80 PLUS Platinum 6,990 7Y
   PS (FULL) 1000W Seasonic Platinum (Box/Cable)  1000 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Platinum 8,900 7Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.