ราคา Power supply อัพเดทล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2556

ราคา Power supply
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนั่นคือ Power supply โดยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมในเรื่องของการจ่ายไฟไปยังส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอราคาของ Power supply นะครับ เผื่อใครกำลังคิดจะเปลี่ยนอยู่พอดีครับ

โดยราคาและสเปคนี้ ทางมานาคอมพิวเตอร์ได้ทำการอ้างอิงจากเว็บไซต์ www.thesystem.co.th/ หากคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 (อัตโนมัติ) นะครับ

ราคา Power supply อัพเดทล่าสุด

PS Mini รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS Mini 450W DTECH (PW053)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 470 1Y
   PS Mini 500W GTECH (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS Mini 500W OKER (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 350 1Y
PS DTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W DTECH (PW029)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW030) (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 325 1Y
   PS 550W DTECH (PW032) (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 355 1Y
   PS 650W DTECH (PW036) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 480 1Y
   PS (FULL) 450W DTECH (PW042) (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 3Y
   PS (FULL) 500W DTECH (PW044) (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 630 3Y
   PS (FULL) 550W DTECH (PW045) (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 730 3Y
   PS (FULL) 650W DTECH (PW047) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,130 3Y
PS Phoenix รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W Phoenix Immortal (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 520 3Y
PS GVIEW รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 500W GVIEW Titanium (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 1,200 3Y
PS GTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W GTECH  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 550W GTECH (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 680W GTECH (Box/Cable)  680 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
PS KAT รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 550W KAT (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 450 1Y
   PS 650W KAT (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 650 1Y
PS Newtron รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W Newtron Black  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 275 1Y
PS Microtek รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W Microtek (Box/Cable)  480 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 255 1Y
   PS 500W Microtek (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 275 1Y
   PS 520W Microtek (Box/Cable) Black  520 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 305 1Y
   PS 550W Microtek (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 285 1Y
   PS 580W Microtek (Box/Cable) Black  580 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 295 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable) Black  650 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 335 1Y
PS OKER รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W OKER (Box/Cable)  480 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 340 1Y
   PS 550W OKER (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 400 1Y
   PS 650W OKER (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
   PS 750W OKER (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 580 1Y
PS Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 520W Tsunami Extreme (Box/Cable)  520 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 580W Tsunami Extreme (Box/Cable)  580 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 370 1Y
   PS 620W Tsunami Extreme (Box/Cable)  620 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 410 1Y
   PS 520W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  520 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 670 1Y
   PS 580W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  580 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 720 1Y
   PS 620W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  620 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 770 1Y
PS ACBEL by Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W ACBEL (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 960 5Y
   PS (FULL) 550W ACBEL (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,740 5Y
PS ITSONAS รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 590W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  590 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 1Y
   PS 620W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 620 1Y
   PS (FULL) 400W ITSONAS Rock (Box/Cable)  400 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 760 2Y
   PS (FULL) 450W ITSONAS Rock (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 910 2Y
   PS (FULL) 500W ITSONAS Rock (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,080 2Y
PS RAIDMAX รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 450W RAIDMAX (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm.* IDE * SATA 780 3Y
   PS (FULL) 530W RAIDMAX (Box/Cable)  530 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,470 3Y
   PS (FULL) 630W RAIDMAX (Box/Cable)  630 w. * Fan 12 cm. * SATA 1,680 3Y
   PS (FULL) 730W RAIDMAX (Box/Cable)  730 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,980 3Y
   PS (FULL) 1000W RAIDMAX (Box/Cable)  1000 w. * Fan 13 cm. * IDE * SATA 3,940 3Y
PS CoolerMaster รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 550W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,790 3Y
   PS (FULL) 475W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  475 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,690 3Y
   PS (FULL) 525W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  525 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,890 3Y
   PS (FULL) 625W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  625 w. * Fan 12 cm. * SATA * PCI-E 6+2P Ready 2,790 3Y
   PS (FULL) 725W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  750 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,250 3Y
   PS (FULL) 500W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,210 3Y
   PS (FULL) 600W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 3,350 3Y
PS Seasonic รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 620W Seasonic S12II (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * 1IDE * 9SATA * 80 PLUS Brozne 2,450 3Y
   PS (FULL) 750W Seasonic M12II (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,250 3Y
PS Full Watt (80Plus) รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 650W ACBEL (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,610 LT
   PS (FULL) 550W ITSONAS Winner (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,190 3Y
   PS (FULL) 650W ITSONAS Winner (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,750 3Y
   PS (FULL) 750W ITSONAS Winner (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,950 3Y
   PS (FULL) 550W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,520 3Y
   PS (FULL) 650W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,740 3Y
   PS (FULL) 750W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,280 3Y
   PS (FULL) 850W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,490 3Y
   PS (FULL) 500W RAIDMAX RX (Box/Cable)  500 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,510 5Y
   PS (FULL) 600W RAIDMAX RX (Box/Cable)  600 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,710 5Y
   PS (FULL) 700W RAIDMAX RX (Box/Cable)  700 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,020 5Y
   PS (FULL) 500W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA 1,750 2Y
   PS (FULL) 600W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,900 2Y
   PS (FULL) 500W AeroCool Strike X (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * 8SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 500W AeroCool Strike X Army (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 600W AeroCool Strike X Army (Box/Cable)  600 w. * Fan 13.9 cm. * IDE * SATA 2,350 3Y
   PS (FULL) 800W AeroCool Strike X Army (Box/Cable)  800 w. * Fan 12 cm. * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,540 3Y
   PS (FULL) 500W CoolerMaster EU (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA * 80 PLUS Bronze 2,490 3Y
   PS (FULL) 550W CoolerMaster GX (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,590 5Y
   PS (FULL) 520W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  520 w. * Fan 135mm. cm. * SATA * 80 PLus Bronze 3,830 5Y
   PS (FULL) 620W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  620 w. * Fan 135mm. cm. * SATA * 80 PLus Bronze 4,410 5Y
   PS (FULL) 720W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  720 w. * Fan 135mm. cm. * IDE * SATA 4,400 5Y
        PS (FULL) 1000W GVIEW i7 Extreem (Box/Cable)  – 4,990 3Y
   PS (FULL) 650W Seasonic X-Series (Box/Cable)  650w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,400 5Y
   PS (FULL) 750W Seasonic X-Series (Box/Cable)  750w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,900 5Y

ราคา Power Supply อัพเดต 8 มีนาคม 2556

ราคา power supply
ราคา Power Supply อัพเดต 8 มีนาคม 2556

PS Mini รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS Mini 400W (No SATA) DTECH (PW033)  400 w. * Fan 8 cm. * IDE 410 1Y
   PS Mini 450W DTECH (PW053)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 470 1Y
   PS Mini 500W GTECH (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS Mini 500W OKER (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 350 1Y
PS CoolerMaster รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 550W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,790 3Y
   PS (FULL) 600W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 3,350 3Y
PS DTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W (No SATA) DTECH (PW027)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW029)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW030) (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 325 1Y
   PS 550W DTECH (PW032) (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 365 1Y
   PS 650W DTECH (PW036) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 480 1Y
   PS (FULL) 450W DTECH (PW042) (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 3Y
   PS (FULL) 500W DTECH (PW044) (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 630 3Y
   PS (FULL) 550W DTECH (PW045) (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 730 3Y
PS GTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W GTECH  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 550W GTECH (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 600W GTECH (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 370 1Y
   PS 680W GTECH (Box/Cable)  680 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
PS GVIEW รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 500W. GVIEW Titanium (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 1,200 3Y
PS ITSONAS รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 590W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  590 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 1Y
   PS 620W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 620 1Y
   PS (FULL) 400W ITSONAS Rock (Box/Cable)  400 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 760 2Y
   PS (FULL) 450W ITSONAS Rock (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 910 2Y
   PS (FULL) 500W ITSONAS Rock (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,080 2Y
PS KAT รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W KAT  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 290 1Y
   PS 650W KAT (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 650 1Y
PS Newtron รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W Newtron  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 265 1Y
PS Microtek รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W Microtek (Box/Cable)  480 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 500W Microtek (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 290 1Y
   PS 520W Microtek (Box/Cable) Black  520 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 580W Microtek (Box/Cable) Black  580 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable) Black  650 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 360 1Y
PS OKER รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W OKER (Box/Cable)  480 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 340 1Y
   PS 550W OKER (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 400 1Y
   PS 650W OKER (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
   PS 750W OKER (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 580 1Y
PS RAIDMAX รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 530W RAIDMAX (Box/Cable)  530 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,470 3Y
   PS (FULL) 630W RAIDMAX (Box/Cable)  630 w. * Fan 12 cm. * SATA 1,680 3Y
   PS (FULL) 730W RAIDMAX (Box/Cable)  730 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,980 3Y
   PS (FULL) 1000W RAIDMAX (Box/Cable)  1000 w. * Fan 13 cm. * IDE * SATA 3,900 3Y
PS Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 520W Tsunami Extreme (Box/Cable)  520 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 320 1Y
        PS 580W Tsunami Extreme  – 290 90D
   PS 580W Tsunami Extreme (Box/Cable)  580 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 370 1Y
   PS 620W Tsunami Extreme (Box/Cable)  620 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 410 1Y
   PS 520W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  520 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 670 1Y
   PS 580W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  580 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 720 1Y
   PS 620W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  620 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 770 1Y
PS ACBEL by Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W ACBEL (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 960 5Y
   PS (FULL) 550W ACBEL (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,740 5Y
PS Full Watt (80Plus) รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 650W ACBEL (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,610 LT
   PS (FULL) 550W ITSONAS Winner (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,190 3Y
   PS (FULL) 650W ITSONAS Winner (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,750 3Y
   PS (FULL) 750W ITSONAS Winner (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,950 3Y
   PS (FULL) 550W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,520 3Y
   PS (FULL) 650W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,740 3Y
   PS (FULL) 750W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,280 3Y
   PS (FULL) 500W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  500 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,510 5Y
   PS (FULL) 600W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  600 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,710 5Y
   PS (FULL) 700W RAIDMAX RX (Box/Cable)  700 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,010 5Y
        PS (FULL) 500W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  – 1,750 2Y
        PS (FULL) 600W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  – 2,020 2Y
   PS (FULL) 500W AeroCool Strike X (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 600W AeroCool Strike X (Box/Cable)  600 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,390 3Y
   PS (FULL) 800W. AeroCool Strike X (Box/Cable)  800 w. * Fan 14 cm. * 8SATA * 80 PLUS SILVER 3,540 3Y
   PS (FULL) 650W CoolerMaster GX (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,090 5Y
   PS (FULL) 750W CoolerMaster GX (Box/Cable)  750 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,590 5Y
        PS (FULL) 720W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  – 4,400 5Y
   PS (FULL) 750W Seasonic M12II (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,250 3Y
   PS (FULL) 850W Seasonic M12II (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,990 3Y
   PS (FULL) 650W Seasonic X-Series (Box/Cable)  650w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,400 5Y
   PS (FULL) 750W Seasonic X-Series (Box/Cable)  750w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,900 5Y
   PS (FULL) 850W Seasonic X-Series (Box/Cable)  850w. * Fan 12 cm. * 8IDE * 8SATA * 80 PLUS Gold 5,900 5Y
   PS (FULL) 1250W Seasonic X-Series (Box/Cable)  1250 w. * Fan 12 cm. * 8IDE * 11SATA * 80 PLUS Glod 8,900 5Y
   PS (FULL) 860W Seasonic Platinum (Box/Cable)  860 w. * Fan 12 cm. * 8IDE * 11SATA * 80 PLUS Platinum 6,990 7Y
   PS (FULL) 1000W Seasonic Platinum (Box/Cable)  1000 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Platinum 8,900 7Y

ราคา Power Supply เดือนมกราคม 2556

power-supply-price-january-2013-1
ราคา Power Supply เดือนมกราคม 2556
– Power Supply เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวที่คอยทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่นเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฯลฯ ดังนั้นการเลือกซื้อ Power Supply สักตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาไม่น้อย ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งโดยการให้ข้อมูลในส่วนของราคา Power Supply รุ่นและยี่ห้อต่างๆ ครับ

ทางมานาคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวกลางในการนำเสนอราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ วางจำหน่ายในท้องตลาด มิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายครับ หากสนใจ กรุณาติดต่อกับ The System ที่เว็บไซต์ The System หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 นะครับ

PS Mini รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS Mini 400W (No SATA) DTECH (PW033)  400 w. * Fan 8 cm. * IDE 410 1Y
   PS Mini 450W DTECH (PW053)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 470 1Y
   PS Mini 500W OKER (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 350 1Y
PS CoolerMaster รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 460W CoolerMaster Extreme (Box/Cable)  460 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,490 2Y
   PS 650W CoolerMaster Extreme (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 2,590 2Y
   PS (FULL) 500W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,210 3Y
   PS (FULL) 550W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,790 3Y
   PS (FULL) 600W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 3,350 3Y
PS DTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W (No SATA) DTECH (PW027)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW029)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW030) (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 325 1Y
   PS 550W DTECH (PW032) (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 365 1Y
   PS 650W DTECH (PW036) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 480 1Y
   PS (FULL) 450W DTECH (PW042) (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 3Y
   PS (FULL) 500W DTECH (PW044) (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 630 3Y
   PS (FULL) 550W DTECH (PW045) (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 730 3Y
   PS (FULL) 650W DTECH (PW047) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,190 3Y
PS GTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W GTECH  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 550W GTECH (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 600W GTECH (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 370 1Y
   PS 680W GTECH (Box/Cable)  680 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
PS GVIEW รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 500W GVIEW Titanium (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 1,200 3Y
PS ITSONAS รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 590W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  590 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 1Y
   PS 620W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 620 1Y
   PS (FULL) 400W ITSONAS Rock (Box/Cable)  400 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 760 2Y
   PS (FULL) 450W ITSONAS Rock (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 910 2Y
   PS (FULL) 500W ITSONAS Rock (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,080 2Y
PS KAT รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W KAT  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 290 1Y
   PS 450W KAT (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 330 1Y
   PS 650W KAT (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 650 1Y
PS Microtek รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W Microtek (Box/Cable)  480 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 500W Microtek (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 290 1Y
   PS 520W Microtek (Box/Cable) Black  520 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 550W Microtek (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 300 1Y
   PS 580W Microtek (Box/Cable) Black  580 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 650W. Microtek (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable) Black  650 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 360 1Y
PS Newtron รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W Newtron  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 265 1Y
PS OKER รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W OKER (Box/Cable)  480 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 550W OKER (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 390 1Y
   PS 650W OKER (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 450 1Y
   PS 750W OKER (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 570 1Y
PS Phoenix รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W Phoenix Immortal (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 520 3Y
PS RAIDMAX รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 450W RAIDMAX (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm.* IDE * SATA 780 3Y
   PS (FULL) 530W RAIDMAX (Box/Cable)  530 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,470 3Y
   PS (FULL) 630W RAIDMAX (Box/Cable)  630 w. * Fan 12 cm. * SATA 1,680 3Y
   PS (FULL) 730W RAIDMAX (Box/Cable)  730 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,980 3Y
   PS (FULL) 1000W RAIDMAX (Box/Cable)  1000 w. * Fan 13 cm. * IDE * SATA 3,900 3Y
PS Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 520W Tsunami Extreme (Box/Cable)  520 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 580W Tsunami Extreme  580 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 290 7D
   PS 580W Tsunami Extreme (Box/Cable)  580 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 370 1Y
   PS 620W Tsunami Extreme (Box/Cable)  620 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 410 1Y
   PS 520W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  520 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 670 1Y
   PS 580W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  580 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 720 1Y
   PS 620W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  620 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 770 1Y
PS ACBEL by Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W ACBEL (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 960 5Y
   PS (FULL) 550W ACBEL (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,740 5Y
PS Full Watt (80Plus) รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 650W ACBEL (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,610 LT
   PS (FULL) 550W ITSONAS Winner (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,190 3Y
   PS (FULL) 650W ITSONAS Winner (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,750 3Y
   PS (FULL) 750W ITSONAS Winner (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,950 3Y
   PS (FULL) 550W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,520 3Y
   PS (FULL) 650W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,740 3Y
   PS (FULL) 750W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,280 3Y
   PS (FULL) 350W GVIEW Gold (Box/Cable)  350 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Gold 2,040 3Y
   PS (FULL) 500W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  500 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,510 5Y
   PS (FULL) 600W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  600 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,710 5Y
   PS (FULL) 700W RAIDMAX RX (Box/Cable)  700 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,010 5Y
   PS (FULL) 500W AeroCool Strike X (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 600W AeroCool Strike X (Box/Cable)  600 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,390 3Y
   PS (FULL) 550W CoolerMaster GX (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,590 5Y
   PS (FULL) 650W CoolerMaster GX (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,090 5Y
   PS (FULL) 750W CoolerMaster GX (Box/Cable)  750 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,590 5Y

การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดเนื่องจาก Power Supply


วันนี้หน้าแฟนเพจของมานาคอมพิวเตอร์มีคำถามหนึ่งจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ท่านหนึ่งได้ถามมาว่า “ผมเล่นคอมอยู่เฉยๆ แล้วก็ดับไปซะงั้น ทั้งๆที่มีเครื่องสำรองไฟด้วย แล้วพอเปิดอีก ก็ไม่ติด เหมือนไฟไม่เข้าอะครับ” ซึ่งผมได้ลองวิเคราะห์อาการเบื้องต้น คิดว่าน่าจะมาจาก Power Supply ครับ

ปัญหาคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดเนื่องจาก Power Supply

ลักษณะอาการของปัญหานี้โดยส่วนมากจะพบเหมือนๆ กันก็คือ อยู่ดีๆ คอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่ติด โดยอาการเหมือนไม่มีไฟเข้าเครื่องเลย (ไม่สามารถเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ หรือเปิดเครื่องตรงส่วนเคสคอมพิวเตอร์ได้) ซึ่งปัญหานี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับ Power Supply รุ่นที่ติดมากับเคสคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ผลิตเคสบางยี่ห้ออาจจะนำ Power Supply คุณภาพต่ำมาใส่ในเคสเพื่อทำให้ราคาถูก เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ผู้ใช้เคสเหล่านี้อาจจะประสบปัญหานี้ได้ครับ

ถ้าเป็นเคสคอมพิวเตอร์แบบตั้ง ส่วนใหญ่ Power supply จะอยู่ด้านหลังบนของเคสครับ (จากรูปตรงสติ๊กเกอร์สีเขียวนั้นแหละครับ)

แนวทางการแก้ไขปัญหานี้

หากคุณพอมีความสามารถในการถอดหรือประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ ให้คุณลองถอด Power Supply แล้วนำตัว Power Supply จากเครื่องอื่นมาทดลองติดเข้าไปในเคสที่มีปัญหาครับ

ถ้าเปลี่ยนแล้ว – ยังเปิดไม่ติด แสดงว่า ปัญหามิได้เกิดจาก Power Supply

ถ้าเปลี่ยนแล้ว – เปิดติด ใช้งานได้ปกติ แสดงว่า Power Supply เป็นต้นเหตุของปัญหาครับ โดยส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ มักจะไม่มีการซ่อมครับ ส่วนมากจะซื้อใหม่เลย ให้คุณลองตรวจสอบราคาของ Power Supply จากร้านผู้ให้บริการ

แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ให้ลองยกเคส ไปให้ร้านผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยดูให้หน่อยครับ ซึ่งร้านโดยทั่วไปมักจะเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าแรงครับ (เพราะเราไปซื้อของเขานิครับ หากเจอร้านคิดค่าแรง ยกไปหาร้านอื่นเลยครับ)

โดยส่วนใหญ่แล้ว ราคาของ Power Supply แบบใช้งานทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 300-500 บาท หากเครื่องของคุณมีไว้สำหรับเล่นเกมส์สเปคสูงๆ ซึ่งต้องกินไฟมาก และการจ่ายไฟจะต้องนิ่ง ขอแนะนำ Power Supply รุ่นสูงหน่อย ราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทขึ้นไปครับ

หวังว่า บทความนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ได้นะครับ

อัพเดทราคา Power Supply เดือนกันยายน 2555


อัพเดทราคา Power Supply ในหลากหลายรุ่นและยี่ห้อครับ โดยเป็นราคาล่าสุดประจำเดือนกันยายน 2555 โดยอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

โดยจุดประสงค์ของการอัพเดทราคานี้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหา Power Supply ตัวใหม่แทนตัวเดิม ได้ทำการเปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพในเบื้องต้นครับ

ราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาโดยประมาณการ เมื่อคณไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็เป็นได้ ครับ กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

PS mini รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS mini 400W. (No SATA) DTECH (PW033)  400 w. * Fan 8 cm. * IDE 410 1Y
   PS mini 450W. DTECH (PW053)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 470 1Y
   PS mini 500W. GTECH (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS mini 500W. OKER (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 350 1Y
PS DTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W. (No SATA) DTECH (PW027)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE 310 1Y
   PS 450W. (No SATA) DTECH (PW026) (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE 320 1Y
   PS 450W. DTECH (PW029)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 450W. DTECH (PW030) (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 500W. DTECH (PW028) (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 550W. DTECH (PW032) (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 370 1Y
   PS 650W. DTECH (PW036) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 480 1Y
   PS (FULL) 450W. DTECH (PW042) (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 3Y
   PS (FULL) 500W. DTECH (PW044) (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 630 3Y
   PS (FULL) 550W. DTECH (PW045) (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 730 3Y
   PS (FULL) 600W. DTECH (PW046) (Box/Cable)  600w * Fan12cm. * IDE * SATA 970 3Y
   PS (FULL) 650W. DTECH (PW047) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,190 3Y
PS GTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W. GTECH  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 550W. GTECH (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 600W. GTECH (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 370 1Y
   PS 680W. GTECH (Box/Cable)  680 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
PS KAT รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W. KAT  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 290 1Y
   PS 450W. KAT (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 330 1Y
   PS 650W. KAT (Box/Cable)  650w * Fan 12cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 650 1Y
PS Microtek รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W. Microtek (Box/Cable)  480 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 500W. Microtek (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 290 1Y
   PS 520W. Microtek (Box/Cable) Black  520 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 550W. Microtek (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 580W. Microtek (Box/Cable) Black  580 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 650W. Microtek (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 650W. Microtek (Box/Cable) Black  650 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 350 1Y
PS OKER รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W. OKER (Box/Cable)  480 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 550W. OKER (Box/Cable)  550w * Fan 12cm. * IDE * SATA 390 1Y
   PS 650W. OKER (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 450 1Y
   PS 750W. OKER (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 570 1Y
PS TOPGUN by Colors View รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 600W. TOPGUN (Box/Cable)  – 830 5Y
PS AcBel by Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
 350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 960 5Y
   PS (FULL) 550W. AcBel (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,740 5Y
PS Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 520W. Tsunami Extreme (Box/Cable)  520 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 580W. Tsunami Extreme (Box/Cable)  580 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 370 1Y
   PS 620W. Tsunami Extreme (Box/Cable)  620 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 410 1Y
   PS 520W. Tsunami Red Strom (Box/Cable)  520 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 670 1Y
   PS 580W. Tsunami Red Strom (Box/Cable)  580 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 720 1Y
   PS 620W. Tsunami Red Strom (Box/Cable)  620 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 770 1Y
PS ITsonas รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 590W. ITsonas Kingkong (Box/Cable)  590 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 1Y
   PS 620W. ITsonas Kingkong (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 620 1Y
   PS (FULL) 400W. ITsonas Rock (Box/Cable)  400 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 760 2Y
   PS (FULL) 450W. ITsonas Rock (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 910 2Y
   PS (FULL) 500W. ITsonas Rock (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,080 2Y
PS Newtron รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 550W. Newtron  550 w. * Fan 12 cm. * SATA 295 1Y
PS Phoenix รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W. Phoenix Immortal (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 520 3Y
PS GVIEW รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 500W. GVIEW Titanium (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 1,200 3Y
PS RAIDMAX รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 450W. RAIDMAX (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm.* IDE * SATA 780 3Y
   PS (FULL) 530W. RAIDMAX (Box/Cable)  530 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,470 3Y
   PS (FULL) 630W. RAIDMAX (Box/Cable)  630 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,680 3Y
   PS (FULL) 730W. RAIDMAX (Box/Cable)  730 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,980 3Y
   PS (FULL) 1000W. RAIDMAX (Box/Cable)  1000 w. * Fan 13 cm. * IDE * SATA 3,900 3Y
PS CoolerMaster รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 460W. CoolerMaster Extreme (Box/Cable)  460 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,490 2Y
   PS 650W. CoolerMaster Extreme (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 2,590 2Y
PS Full Watt (80Plus) รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 500W. Phoenix Armageddon (Box/Cable)  500w * Fan 15 cm. * IDE * SATA 1,490 3Y
   PS (FULL) 550W. ITsonas Winner (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,190 3Y
   PS (FULL) 650W. ITsonas Winner (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,750 3Y
   PS (FULL) 750W. ITsonas Winner (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,950 3Y
   PS (FULL) 500W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  500 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,510 5Y
   PS (FULL) 600W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  600 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,710 5Y
   PS (FULL) 700W. RAIDMAX RX (Box/Cable)  700 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,010 5Y
   PS (FULL) 300W. GVIEW Titanium (Box/Cable)  300 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Titanium 1,850 3Y
   PS (FULL) 350W. GVIEW Gold (Box/Cable)  350 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Gold 2,040 3Y
   PS (FULL) 550W. Tsunami Black Strom (Box/Cable)  550w * Fan14cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,520 3Y
   PS (FULL) 650W. Tsunami Black Strom (Box/Cable)  650w * Fan14cm. * IDE * SATA 1,740 3Y
   PS (FULL) 750W. Tsunami Black Strom (Box/Cable)  750w * Fan14cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,280 3Y
   PS (FULL) 500W. AeroCool Strike X (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 600W. AeroCool Strike X (Box/Cable)  600 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,390 3Y
   PS (FULL) 500W. Tsunami Seed (Box/Cable)  500 w. * Fan 15 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Certified 2,660 3Y
   PS (FULL) 650W. AcBel (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,610 LT
   PS (FULL) 550W. CoolerMaster GX (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,590 5Y
   PS (FULL) 650W. CoolerMaster GX (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,090 5Y
   PS (FULL) 750W. CoolerMaster GX (Box/Cable)  750 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,590 5Y
   PS (FULL) 700W. ITsonas Forsa Pro (Box/Cable)  700 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Platinum 5,550 5Y