Gustav Klimt คือใคร? (Google 14 July 2012)

วันนี้เห็น Google หน้าแรกเป็นภาพศิลปะที่ดูแปลกตา เมื่อคลิ้กดูก็พบว่า เป็นวันครบรอบวันเกิดรวม 150 ปีของศิลปินที่ชื่อ Gustav Klimt ด้วยความสงสัย จึงค้นหาดูรายละเอียดและพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปินท่านนี้ครับ Gustav Klimt ศิลปินที่วาดภาพผู้หญิงได้งามที่สุด แต่กลับไร้ผู้หญิงเพียงสักคนเดียวในชีวิตจริง ศิลปินที่มีความสำคัญในการสนับสนุนศิลปะ อาร์ตนูโว (art nouveau) ศิลปินผู้นี้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งกลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับอาร์ต นูโวในปี 1897 เกิดเมื่อ 14 กรกฏาคม 1862 เมือง Baumgarten ใกล้กรุงเวียนนา ออสเตรียตาย 6 กุมภาพันธ์ 1918 เวียนนา ได้รับการศึกษาที่ Vienna School of Arts and Crafts โดยเรียนเน้นหนักไปในด้านสถาปนิกตกแต่งเขาได้เริ่มอาชีพด้วยการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังตามตึกสถานที่ราชการต่าง ๆ สไตล์ของเขามักจะชอบใช้สีทองหรือการปะแผ่นทองเป็นสิ่งประกอบสำคัญ ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรมอียิปต์ กรีก ไมนวนและไบแซนทีนแต่โบราณ และขณะเดียวกัน เขาก็อยู่ในกลุ่มจิตรกรรุ่นใหม่ซึ่งไม่ชอบแสดงภาพออกมาตามความเป็นจริงอย่างที่ตาเห็น แต่จะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องแสดงออกถึงเสรีภาพในทางศิลปะเช่นเดียวกับพวกกลุ่ม Art Nouveau ทั้งหลาย ในปี […]