ส่ง SMS ได้กี่ตัวอักษรต่อครั้ง?

วันนี้อยากเอาเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วมาแปะไว้สักนึดหนึ่งครับ เนื่องจากข้อมูลที่ผมได้รับไม่เหมือนกับที่ผมเข้าใจมาตลอด กับคำถามที่ว่า “จริงๆ แล้ว เวลาเราส่ง SMS ครั้งหนึ่ง เราสามารถส่งได้สูงสุดกี่ตัวอักษร” ซึ่งที่ผมเข้าใจก็คือ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เกิน 160 ตัวอักษร ส่วนภาษาไทยนั้นจำไม่ค่อยได้ แต่รู้สึกว่าน้อยกว่าภาษาอังกฤษครึ่งนึงเลยครับ วันนี้เลยอยากจะเอาข้อมูลที่เชื่อถือได้มาแจ้งให้ทราบครับ ส่ง SMS ได้กี่ตัวอักษรต่อครั้ง? โดยปกติแล้วถ้าส่งแบบข้อความเดียว จะได้ไม่เกิน 160 ตัวอักษรตามที่หลายคนเข้าใจครับ แต่ถ้าคุณส่ง SMS ที่มีลักษณะข้อความยาว มากกว่า 1 ข้อความขึ้นไป เนื่องจากระบบจะมีตัวเชื่อมระหว่าง 2 ข้อความ เพื่อให้สามารถตัดส่งไปยังเบอร์ปลายทางได้อย่างครบถ้วน ซึ่งมีผลทำให้ไม่ได้รับจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด เช่น พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร (1 ข้อความ) แต่ถ้าพิมพ์ยาวๆ เป็น 2 ข้อความใน Message เดียวกัน อาจจะได้ 150 กว่าๆ ไม่ถึง 160 ตัวอักษร -ภาษาอังกฤษ จะตัดทุก 153 […]