ราคาการ์ดจอ (VGA Card) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคาการ์ดจอ
ราคาการ์ดจอ (VGA Card) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

PCI & AGP รายละเอียด ราคา ประกัน
   8MB PCI ATi (TV)  8MB * DDR * 64bit * VGA * AV * S-Video 350 1Y
   64MB PCI ATi ‘WinWell’ (TV)  64MB * DDR * 64bit * VGA * AV 710 2Y
   256MB AGP FX5500 ‘WinWell’ (TV)  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 810 3Y
PCIe – nVIDIA 8400 – 9500 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,010 3Y
PCIe – nVIDIA 210 – 250 รายละเอียด ราคา ประกัน
        1GB (III) PCIe GF210 ‘Sparkle’ Silence  – 830 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Innovision’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 870 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘PALIT’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 880 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 910 3Y
   1GB (III) PCIe GT210 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 940 3Y
   1GB (III) PCIe EN210 ‘ASUS’ Silence  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 975 3Y
PCIe – nVIDIA 430 – 480 รายละเอียด ราคา ประกัน
        1GB (III) PCIe GT420 ‘PALIT’  – 1,480 3Y
        2GB (III) PCIe GT420 ‘PALIT’  – 1,570 3Y
        2GB (III) PCIe GT420 ‘GigaByte’  – 1,650 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,500 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘Innovision’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,560 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘ASUS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,750 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,590 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,640 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘Innovision’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,690 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’  1GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,670 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,830 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA, DVI * HDMI 1,850 3Y
   4GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’  4GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,150 3Y
   1GB (V) PCIe GT440 ‘PALIT’  – 2,160 3Y
   2GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,770 3Y
   1GB (V) PCIe GTS450 ‘Sparkle’  1GB * DDR5 * 128bit * 2DVI * HDMI 2,650 3Y
PCIe – nVIDIA 520 – 580 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘GigaByte’  1GB * DDR5 * 192bit * VGA * DVI * HDMI 3,490 3Y
   1.5GB (V) PCIe GTX580UD ‘GigaByte’  1.50 GB * DDR5 * 384bit * DVI * mini HDMI 16,500 3Y
PCIe – nVIDIA 610-690 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT610 ‘PALIT’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,220 3Y
   1GB (III) PCIe GT610 ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,230 3Y
        1GB (III) PCIe GT610 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,240 3Y
   1GB (III) PCIe GT610 ‘ASUS’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,250 3Y
   2GB (III) PCIe GT610 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,360 3Y
   2GB (III) PCIe GT610 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,370 3Y
   1GB (III) PCIe GT620 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,380 3Y
   2GB (III) PCIe GT620 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,640 3Y
   2GB (III) PCIe GT620 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,660 3Y
   1GB (III) PCIe GT630 ‘Innovision’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,720 3Y
   1GB (III) PCIe GT630 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,010 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,810 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,820 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘Innovision’  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,850 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘GigaByte’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,990 3Y
   4GB (III) PCIe GT630 ‘Innovision’  4GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,060 3Y
   1GB (V) PCIe GT630 ‘Innovision’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,130 3Y
   1GB (V) PCIe GT630 ‘PALIT’  2GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,160 3Y
   1GB (III) PCIe GT640 ‘PALIT’  1 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,420 3Y
   1GB (III) PCIe GT640 ‘Sparkle’  1 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,740 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,520 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘BioStar’  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,860 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 3,090 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650 ‘Innovision’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI 3,190 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650 ‘PALIT’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128-bit * VGA * DVI * HDMI * OC 3,490 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 4,200 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650Ti ‘Innovision’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * miniHDMI 4,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX650 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 4,350 3Y
   2GB (V) PCIe GTX650Ti ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 6,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660 ‘Innovision’  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port 7,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660 ‘PALIT’ Over Clock  – 7,450 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 7,790 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660Ti ‘PALIT’ JetStream  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port 9,800 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660Ti ‘Innovision’ Over Clock  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 10,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660Ti ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 10,390 3Y
   3GB (V) PCIe GTX660Ti ‘GigaByte’ Over Clock  3GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 11,490 3Y
   2GB (V) PCIe GTX670 ‘PALIT’ JetStream  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 12,990 3Y
   2GB (V) PCIe GTX670 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 13,700 3Y
   4GB (V) PCIe GTX670 ‘GigaByte’ Over Clock  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 15,200 3Y
   2GB (V) PCIe GTX680 ‘Innovision’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 16,900 3Y
   2GB (V) PCIe GTX680 SO ‘GigaByte’  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 19,990 3Y
        4GB (V) PCIe GTX680 ‘PALIT’  – 19,690 3Y
   4GB (V) PCIe GTX680 ‘GigaByte’ Over Clock  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 21,500 3Y
   4GB (V) PCIe GTX690 ‘GigaByte’  4GB * DDR5 * 512bit * DVI * mini Display Port 32,800 3Y
PCIe – ATi 5450 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 940 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘ASUS’ Silence  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 990 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’  1 GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 960 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 980 3Y
PCIe – ATi 5570 – 5970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (II) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’  1GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,240 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,550 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,520 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,650 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,760 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,970 3Y
   512MB (V) PCIe ATi 5670 ‘HIS’ ICEQ  512MB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,010 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5670 ‘Power Color’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,870 3Y
PCIe – ATi 6450 – 6990 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,810 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’  1GB(HM 2.8GB) * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,910 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ ICEQ  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,050 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 2,070 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,050 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,140 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘GigaByte’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,180 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,250 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,070 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,230 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,250 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’  2GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,140 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA, DVI * HDMI 2,370 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘GigaByte’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,420 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,560 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,570 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,600 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,640 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘HIS’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,110 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,270 3Y
PCIe – AMD7750-7970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ Icooler  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,850 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ Icooler  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,950 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘Power Color’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 2,890 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ Icooler  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 2,990 3Y
        1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ ICEQ  – 3,170 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 3,170 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 3,250 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘Power Color’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display 3,590 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘HIS’ Icooler  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 3,750 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 3,790 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ Edition  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,850 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 3,890 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 3,950 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘Power Color’  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 5,790 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘HIS’  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 7,130 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 7,350 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 7,390 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 7850 ‘HIS’ IPOWER ICEQ  4GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2mini Display 9,090 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 8,730 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘HIS’ ICEQ (DCOM)  2GB * DDR5 * 256bit * 1DVI * 1HDMI * 2mini Display 8,750 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 8,750 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 8,790 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘HIS’  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 8,850 3Y
        3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘SAPPHIRE’  – 10,090 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘GigaByte’ Over Clock  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 10,890 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘HIS’ ICEQ TURBO  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 10,990 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘HIS’  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 13,100 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘GigaByte’ Over Clock  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 13,390 3Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.