ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2556

ราคาแรม
การเพิ่มแรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาของแรมในแต่ละยี่ห้อและความจุนะครับ

โดยราคานี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.thesystem.co.th/ หากคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 (อัตโนมัติ) นะครับ

ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุด

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 190 LT.
256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 200 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 330 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 340 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 390 LT.
DDR(400) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
DDR(400) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 780 LT.
DDR(400) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 840 LT.
DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667) 1GB. Hynix PC2 5300 * Bus 667 450 LT.
DDR2(667) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 590 LT.
DDR2(667) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800) 1GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 460 LT.
DDR2(800) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 510 LT.
DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 600 LT.
DDR2(800) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 840 LT.
DDR2(800) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 910 LT.
DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 590 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 420 LT.
DDR3(1333) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 610 LT.
DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 680 LT.
DDR3(1333) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 1,010 LT.
DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,070 LT.
DDR3(1333) 8GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 1,820 LT.
DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 1,830 LT.
DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,950 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600) 2GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 620 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 740 LT.
DDR3(1600) 4GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,020 LT.
DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,150 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,180 LT.
DDR3(1600) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,850 LT.
DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 1,870 LT.
DDR3(1600) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,990 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,120 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,220 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,230 LT.
PC DDR3 (1866) รายละเอียด ราคา ประกัน
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T3,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,950 LT.
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T2,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,990 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
SD(133, NB) 512MB. Samsung Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333, NB) 512MB. Hynix PC 2700 * Bus 333 590 LT.
DDR(333, NB) 512MB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Hynix PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400, NB) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 600 LT.
DDR(400, NB) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 490 LT.
DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 620 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 630 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 830 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 670 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,080 LT.
DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,860 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,080 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,780 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,920 LT.

ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคาแรม
ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556 (SD Ram,DDR,DDR2,DDR3 และแรมสำหรับโน้ตบุ้ค)

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 380 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 760 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 810 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  PC2 5300 * Bus 667 400 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
   DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 550 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 410 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 450 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 560 LT.
   DDR2(800) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 790 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 850 LT.
   DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,070 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 320 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 340 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 350 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 480 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 510 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 775 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 785 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,480 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 1,490 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 530 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 930 LT.
   DDR3(1600) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,530 LT.
   DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 1,540 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,670 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,730 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,890 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NB) 512MB. Samsung  Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NB) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NB) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NB) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NB) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 510 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 490 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 770 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,080 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 300 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 500 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 800 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 800 LT.
   DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,500 LT.

อัพเดทราคาแรม เดือนสิงหาคม 2555


อัพเดทราคาแรมแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ โดยเป็นราคาล่าสุดประจำเดือนสิงหาคม 2555 โดยอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

การเพิ่มแรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยใหคอมพิวเตอร์ของคุณลื่นไหลทำงานได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมเช็คข้อมูลก่อนซื้อแรมด้วยนะครับว่า เครื่องของเราต้องใช้แรมรุ่นไหน เพื่อให้ไม่มีปัญหาหลังจากการซื้อมาแล้วนะครับ

ราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาโดยประมาณการ เมื่อคณไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็เป็นได้ ครับ กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

 

Note Book SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NoteBook) 256MB. Samsung  Bus 133 * CL3 280 1Y
   SD(133, NoteBook) 512MB. Samsung  Bus 133 * CL3 480 1Y
Note Book DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL3 * ไหม้เคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL 2.5 * ไหม้เคลมได้ 1,265 LT.
Note Book DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 1,270 LT.
Note Book DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 530 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 590 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 890 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,030 LT.
Note Book DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 530 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL5 590 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 900 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 5 1,030 LT.
Note Book DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 380 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 390 LT.
Note Book DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 380 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10600 * Bus 1333 * CL9 390 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 670 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 690 LT.
SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้เคลมได้ 515 LT.
DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้เคลมได้ 1,110 LT.
DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 * CL2.5 380 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. KingMax ‘Dcom’  PC 3200 * Bus 400 760 LT.
  DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 780 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 870 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  PC2 5300 * Bus 667 410 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
  DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 520 LT.
   DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 580 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 880 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 890 LT.
   DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,010 LT.
DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 420 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 500 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 530 LT.
   DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL5 580 LT.
   DDR2(800) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 840 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 890 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
  DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 270 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 380 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 400 LT.
DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 310 LT.
   DDR3(1333) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 330 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 370 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 380 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 390 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 660 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 680 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 690 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,490 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 10667 * CL9 1,890 LT.
DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 450 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 495 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 790 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 810 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 830 LT.
   DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 1,630 LT.
   DDR3(1600) 8GB. (4GBx2) Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 1,640 LT.

อัพเดทราคาแรม (PC และ Notebook) ล่าสุด เดือนมิถุนายน 2555


อัพเดทราคาแรม (Ram) ของแต่ละยี่ห้อ โดยเป็นราคาล่าสุดประจำเดือนมิถุนายน 2555 อัพเดทวันที่ 7 มิถุนายน

ข้อควรรู้ก่อนทำการซื้อแรม

การเลือกซื้อแรมนั้น นอกจากที่คุณจะต้องดูประเภทของแรกมแล้วว่า เป็นแรมชนิดไหน เช่นแรมสำหรับโน้ตบุ้ค กับแรมสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันและใช้แทนกันไม่ได้แล้ว แรมยังมีทั้งแบบ DDR1 DDR2  และ DDR3 (ถ้าไม่นับ SD Ram ที่เป็นแรมสำหรับคอมพิวเตอร์สมัยก่อน) เพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสอบก่อนนะครับว่า คอมพิวเตอร์ของเราใช้แรมรุ่นไหน ประเภทไหน จะได้ไม่ซื้อมาผิด เสียเงินเปล่าๆ นะครับ

สำหรับ ผู้ที่ไปซื้อที่ร้านตัวแทนจำหน่าย เมื่อรับสินค้าแล้ว ก่อนออกจากร้าน อย่าลืมตรวจสอบว่า เราได้รับของที่ตรงกับรุ่นที่เราต้องการแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับ

ราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาโดยประมาณการ เมื่อคณไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็เป็นได้ ครับ กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

 

Note Book SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NoteBook) 256MB. Samsung  Bus 133 * CL3 360 1Y
   SD(133, NoteBook) 512MB. Samsung  Bus 133 * CL3 610 1Y
Note Book DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL3 * ไหม้เคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL 2.5 * ไหม้เคลมได้ 1,265 LT.
Note Book DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 1,270 LT.
Note Book DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 500 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 605 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 860 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,080 LT.
Note Book DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 500 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL5 610 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 880 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Kingmax ‘Dcom’  PC2 6400 * Bus 800 890 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 5 1,080 LT.
Note Book DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 320 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 400 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 450 LT.
Note Book DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingmax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 400 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 410 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Dcom’  PC3 10600 * Bus 1333 * CL9 440 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10600 * Bus 1333 * CL9 460 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 700 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 780 LT.
SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้เคลมได้ 515 LT.
DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้เคลมได้ 1,110 LT.
DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 * CL2.5 380 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 780 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 870 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  PC2 5300 * Bus 667 410 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 520 LT.
   DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 605 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 880 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 890 LT.
   DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,080 LT.
DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 420 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 500 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 530 LT.
   DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL5 610 LT.
   DDR2(800) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 840 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 890 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
   DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,080 LT.
DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 270 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 380 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 460 LT.
DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 280 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 310 LT.
   DDR3(1333) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 360 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 390 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingMax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL 9 390 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 420 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 460 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingMax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 660 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 690 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 720 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 770 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,490 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 10667 * CL9 1,890 LT.
DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 430 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Crucial ‘Black’ (With Red and Green LEDS)  PC3 12800 * Bus 1600 * CL8 770 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Crucial ‘Finned’  PC3 12800 * Bus 1600 1,020 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 730 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 860 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Kingston Hyper-X ‘Dcom’  PC3 12800 * Bus 1600 890 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 910 LT.
   DDR3(1600) 8GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 1,790 LT.

ราคาแรม (PC และ Notebook) เดือนเมษายน 2555


สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อแรมสำหรับมาอัพเกรดคอมพิวเตอร์หรือ เครื่องที่ประกอบขึ้นมาใหม่ วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอ ราคาแรม (ทั้ง PC และ Notebook)ที่มีจำหน่ายทั้งหมดในท้องตลาดตอนนี้ มาให้ทราบนะครับ

สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อแรมเพื่อจะนำมาอัพเดรดคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมของคุณให้ทำงานลื่นไหลขึ้น อย่าลืมตรวจสอบก่อนนะครับว่า เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ของคุณใช้แรมประเภทไหน DDR1 , DDR2 หรือ DDR3 เพราะแต่ละรุ่นจะใช้แทนกันไม่ได้ ถ้าอย่างไร อย่าลืมตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ

ราคาแรมที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ณ ขณะนี้ (เดือนเมษายน 2555)

Note Book SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NoteBook) 256MB. Samsung  Bus 133 * CL3 360 1Y
   SD(133, NoteBook) 512MB. Samsung  Bus 133 * CL3 610 1Y
Note Book DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL3 * ไหม้เคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL 2.5 * ไหม้เคลมได้ 1,265 LT.
Note Book DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 1,270 LT.
Note Book DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 830 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,040 LT.
Note Book DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 500 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 840 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 5 1,050 LT.
Note Book DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 320 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 400 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 430 LT.
Note Book DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingmax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 380 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 410 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10600 * Bus 1333 * CL9 430 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 650 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 750 LT.
SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้เคลมได้ 515 LT.
DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้เคลมได้ 1,110 LT.
DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Microtek  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 385 LT.
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 * CL2.5 390 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 820 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 870 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  – 400 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 480 LT.
   DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 510 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 830 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 880 LT.
DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 410 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 510 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingMax ‘Dcom’  PC2 6400 * Bus 800 800 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 840 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 900 LT.
DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 270 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 370 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 380 LT.
DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 280 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 300 LT.
   DDR3(1333) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 360 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 360 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingmax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL 9 370 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 380 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 380 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 620 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingMax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 620 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 670 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 670 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 680 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,650 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 10667 * CL9 2,090 LT.
DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 430 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 480 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Crucial ‘Black’ (With Red and Green LEDS)  PC3 12800 * Bus 1600 * CL8 770 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Crucial ‘Finned’  PC3 12800 * Bus 1600 1,020 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 730 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Crucial ‘SPORT’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL10 770 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 860 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 870 LT.
   DDR3(1600) 8GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 1,710 LT.

ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับราคาแรมในเดือนเมษายน 2555 จากเว็บไซต์ The System  ครับ