ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2556

ราคาแรม
การเพิ่มแรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาของแรมในแต่ละยี่ห้อและความจุนะครับ

โดยราคานี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.thesystem.co.th/ หากคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 (อัตโนมัติ) นะครับ

ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุด

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 190 LT.
256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 200 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 330 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 340 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 390 LT.
DDR(400) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
DDR(400) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 780 LT.
DDR(400) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 840 LT.
DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667) 1GB. Hynix PC2 5300 * Bus 667 450 LT.
DDR2(667) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 590 LT.
DDR2(667) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800) 1GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 460 LT.
DDR2(800) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 510 LT.
DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 600 LT.
DDR2(800) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 840 LT.
DDR2(800) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 910 LT.
DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 590 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 420 LT.
DDR3(1333) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 610 LT.
DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 680 LT.
DDR3(1333) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 1,010 LT.
DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,070 LT.
DDR3(1333) 8GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 1,820 LT.
DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 1,830 LT.
DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,950 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600) 2GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 620 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 740 LT.
DDR3(1600) 4GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,020 LT.
DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,150 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,180 LT.
DDR3(1600) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,850 LT.
DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 1,870 LT.
DDR3(1600) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,990 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,120 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,220 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,230 LT.
PC DDR3 (1866) รายละเอียด ราคา ประกัน
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T3,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,950 LT.
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T2,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,990 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
SD(133, NB) 512MB. Samsung Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333, NB) 512MB. Hynix PC 2700 * Bus 333 590 LT.
DDR(333, NB) 512MB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Hynix PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400, NB) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 600 LT.
DDR(400, NB) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 490 LT.
DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 620 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 630 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 830 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 670 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,080 LT.
DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,860 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,080 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,780 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,920 LT.

ราคาฮาร์ดดิสก์และ SSD (Harddisk & SSD) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคา SSD
ราคาฮาร์ดดิสก์และ SSD (Harddisk & SSD) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

SSD รายละเอียด ราคา ประกัน
   60 GB. SSD Kingston (SVP200S3/60G., Ingram)  60 GB. * Read 535 Mb/s * Write 460 Mb/s 2,190 3Y
   120 GB. SSD Kingston (SVP200S3/120G., Ingram)  120 GB. * Read 535 Mb/s * Write 460 Mb/s 3,050 3Y
   128 GB. SSD OCZ Vertex4 (VTX4-25SATA3/128G)  128 GB. * Read 560 Mb/s * Write 430 Mb/s 4,450 5Y
   128 GB. SSD OCZ Vector (VTR-25SATA3/128G)  128 GB. * Read 550 Mb/s * Write 400 Mb/s 4,950 5Y
   240 GB. SSD Kingston (SVP200S3/240G., Ingram)  240 GB. * Read 535 Mb/s * Write 480 Mb/s 6,400 3Y
   256 GB. SSD OCZ Vertex4 (VTX4-25SATA3/128G)  256 GB. * Read 560 Mb/s * Write 510 Mb/s 8,600 5Y
NoteBook (IDE) รายละเอียด ราคา ประกัน
   80 GB. (NB-IDE) Seagate (8MB., Import)  5400RPM * 8MB * 100MB/s 1,570 1Y
NoteBook (SATA-II) รายละเอียด ราคา ประกัน
   250 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB, Import)  5400rpm * 8MB 1,400 1Y
   320 GB. (NB-SATA-II) Toshiba (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300MB/s 1,440 1Y
   320 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB., Import)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,460 1Y
   320 GB. (NB-SATA-II) Samsung (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,510 2Y
   320 GB. (NB-SATA-II) HGST 7MM. (Hitach, 8MB, SVOA)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,570 3Y
   500 GB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 8MB., Import)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,670 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Western (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,740 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,750 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Samsung (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,750 2Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (16MB, Import)  5400rpm * 16MB * 300Mb/s 1,780 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Western (8MB, Blue, Com7)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,800 2Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (16MB, 7200RPM, Import)  7200rpm * 16MB * 300Mb/s 1,810 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) HGST 7MM. (Hitachi, 8MB, SVOA)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,880 3Y
   640 GB. (NB-SATA-II) Seagate (8MB., Repaired, Import)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,890 1Y
   750 GB. (NB-SATA-II) Toshiba (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,990 1Y
   750 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB, SVOA)  5400rpm* 8MB * 300Mb/s 2,150 3Y
   1 TB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 8MB., Import)  5400rpm* 8MB * 300Mb/s 2,420 1Y
PC IDE รายละเอียด ราคา ประกัน
   160 GB. Seagate (8MB, Import)  7200rpm * 8MB 1,500 1Y
   250 GB. Hitachi (8MB, Import)  7200rpm * 8MB 1,690 1Y
PC SATA-II รายละเอียด ราคา ประกัน
   320 GB. SATA-II Western (8MB., Import)  7200RPM * 8MB * 300MB/s 1,540 1Y
PC SATA-III รายละเอียด ราคา ประกัน
   250 GB. SATA-III Seagate (8MB., Repaired, Import)  7200RPM * 8MB * 600MB/s 1,590 1Y
   320 GB. SATA-III Seagate (16MB, Repaired, Import)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,670 1Y
   500 GB. SATA-III Western (16MB, Blue, Synnex/Com7)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,750 2Y
   500 GB. SATA-III HGST (Hitachi, 16MB, SVOA)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,790 3Y
   750 GB. SATA-III Seagate (32MB, Repaired, Import)  7200rpm * 32MB * 600Mb/s 1,800 1Y
   500 GB. SATA-III Seagate (16MB, Synnex)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,820 2Y
   1 TB. SATA-III Seagate (32MB, Repaired, Import)  7200rpm * 32MB * 600Mb/s 2,070 1Y
   1 TB. SATA-III Western (64MB, Blue, Synnex/Com7)  7200rpm* 64MB * 600Mb/s 2,120 2Y
   1 TB. SATA-III HGST (Hitachi, 32MB, SVOA)  7200RPM * 32MB * 600MB/s 2,140 3Y
   1 TB. SATA-III Seagate (64MB, Synnex)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 2,160 2Y
   1 TB. SATA-III Western (64MB, Black, Synnex/Com7)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 2,810 5Y
   2 TB. SATA-III Western (64MB, Green, Synnex/Com7)  IntelliPower * 64MB * 600Mb/s 2,930 2Y
   2 TB. SATA-III Seagate (64MB, Synnex)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 3,100 2Y
   2 TB. SATA-III Western (64MB, Red, Synnex/Com7)  7200rpm* 64MB * 600Mb/s 3,550 3Y
   3 TB. SATA-III Western (64MB, Green, Synnex/Com7)  IntelliPower * 64MB * 600Mb/s 4,200 2Y
   3 TB. SATA-III Seagate (64MB, Synnex)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 4,390 2Y
   2 TB SATA-III Western (64MB., Black, Synnex/Com7)  7200RPM * 64MB * 600MB/s 4,920 5Y
   3 TB. SATA-III Western (64MB, Red, Synnex/Com7)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 4,950 3Y
   4 TB SATA-III Western (64MB., Black, Synnex/Com7)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 9,690 5Y
HDD Converter รายละเอียด ราคา ประกัน
   Cable POWER SATA 7P+15P เรืองแสง  สายต่อ HDD SATA แบบสำเร็จรูป 70
   Converter SATA TO IDE  แปลง HDD SATA เป็น IDE และ แปลง HDD IDE เป็น SATA 110 6M

ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคาแรม
ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556 (SD Ram,DDR,DDR2,DDR3 และแรมสำหรับโน้ตบุ้ค)

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 380 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 760 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 810 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  PC2 5300 * Bus 667 400 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
   DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 550 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 410 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 450 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 560 LT.
   DDR2(800) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 790 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 850 LT.
   DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,070 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 320 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 340 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 350 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 480 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 510 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 775 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 785 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,480 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 1,490 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 530 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 930 LT.
   DDR3(1600) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,530 LT.
   DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 1,540 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,670 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,730 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,890 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NB) 512MB. Samsung  Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NB) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NB) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NB) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NB) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 510 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 490 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 770 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,080 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 300 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 500 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 800 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 800 LT.
   DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,500 LT.